قیمت نقاشی ساختمان، بهترین لیست قیمت نقاشی ساختمان

عوامل مؤثر در تعیین قیمت نقاشی ساختمان

با توجه به اینکه قیمت نقاشی ساختمان بر طبق نرخ های مصوب در اتحادیه شرکت های نقاشی ساختمان تعیین می شود، عوامل مختلفی در تعیین قیمت نهایی نقاشی ساختمان در شرکت های مختلف تأثیر می گذارند.تعداد کارگران، استادان نقاش، اجرای رنگ بر روی سطوح مختلف، نوع رنگ انتخابی مورد نظر، نوع قرار داد و توافق شکت با مشتری، انجام کار توسط پیمانکاران و غیره از جمله مواردی هستند که در قیمت نقاشی ساختمان تاثیر گذارند. در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

 1. ماده استفاده شده قبلی روی سطوح

منظور از ماده استفاده شده قبلی این است که دیوار شما با رنگ های خاص یا کاغذ دیواری پوشش داده شده و حال می خواهید به جای آنها از رنگ های جدید تر استفاده کنید که جدا کردن کاغذ دیواری یا تمیز کردن رنگ های بلکا هزینه بر خواهد بود و قیمت نقاشی ساختمان را دستخوش تغییرات خواهد کرد.

 1. رنگ آمیزی برای سطوح غیر گچی

در برخی مواقع امکان دارد دیوارهایی که قصد داریم رنگ آمیزی کنیم از جنس بتن یا سیمان و هر چیزی غیر گچ باشند که این نیز می تواند قیمت نقاشی ساختمان را افزایش دهد، چرا که رنگ آمیزی سطوح سیمانی نسبت به سطوح گچی رنگ بیشتری مصرف می کند و همچنین زمان بیشتری هم طول می کشد.

قیمت نقاشی ساختمان در انجمن صنفی نقاشان ساختمان تهران

در نظر داشته باشید که قیمت های زیر بر اساس نرخ های تصویب شده در اتحادیه صنف نقاشان تهران در سال 1397 می باشند که با در نظر گفتن اصول نقاشی حرفه ای در بهترین وضعیت و استاندارد بودن رنگ ها تعیین و معرفی می شود.

1- تعرفه نقاشی ساختمان درجه یک بر روی سطوح گچی بطوریکه تهیه تمام مصالح بر عهده پیمانکار باشد

 • اجرای هرمترمربع رنگ روغنی بر روی گچ هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ پلاستیک استاندارد بر روی گچ هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ حلال با آب اکرلیک هرمترمربع : تماس بگیرید
 • نقاشی درب و پنجره های آهنی، چوبی و نرده ای هرمترمربع : تماس بگیرید
 • نقاشی چهارچوب های آهنی هر متر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی چهارچوب های چوبی هر متر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی ابزارهای گچی با رنگ روغن هرمتر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی ابزارهای گچی با رنگ پلاستیک هر متر طول : تماس بگیرید

2- تعرفه نقاشی ساختمان بر روی سطوح گچی بطوریکه تهیه تمام مصالح بر عهده کارفرما باشد

 • اجرای رنگ روغنی هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ پلاستیک هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ حلال با آب اکرلیک هر متر مربع : تماس بگیرید
 • نقاشی درب و پنجره فلزی و نرده ای : تماس بگیرید
 • نقاشی چهارچوب های فلزی هر متر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی چهارچوب های چوبی هر متر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی ابزارهای گچی با رنگ روغن هرمتر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی ابزارهای گچی با رنگ پلاستیک هر متر طول : تماس بگیرید

3- اجرای نقاشی ساختمان از روی رنگ (دست دوم) بطوریکه تمام مصالح بر عهده پیمانکار باشد

 • اجرای رنگ روغنی با کیفیت هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ پلاستیک با کیفیت هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ حلال با آب اکرلیک هر متر مربع : تماس بگیرید
 • درب و پنجره آهنی و چوبی و نرده ای هر متر مربع : تماس بگیرید
 • نقاشی چهارچوب های فلزی هر متر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی چهارچوب های چوبی هر متر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی ابزارهای گچی با رنگ روغن هرمتر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی ابزارهای گچی با رنگ پلاستیک هر متر طول : تماس بگیرید

4- اجرای نقاشی ساختمان از روی رنگ (دست دوم)بطوریکه تمام مصالح بر عهده کارفرما باشد:

 • اجرای رنگ روغنی هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ پلاستیک هرمترمربع : تماس بگیرید
 • نقاشی نرده ها و درب ها هر متر مربع : تماس بگیرید
 • نقاشی چهارچوب های چوبی هر مترطول : تماس بگیرید
 • نقاشی چهارچوب های آهنی هر متر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی ابزار گچی روغنی هر متر طول : تماس بگیرید
 • نقاشی ابزارهای پلاستیکی : تماس بگیرید
 • رنگ حلال با آب اکریلیک هر مترمربع : تماس بگیرید

5- اجرای نقاشی ساختمان با رنگ های حلال آب (دست دوم)

 • اجرای رنگ مولتی کالر با مصالح هر مترمربع : تماس بگیرید
 • رنگ مولتی کالر بدون مصالح هر مترمربع : تماس بگیرید
 • پتینه کاری هرمترمربع : تماس بگیرید
 • رومالین هرمترمربع  با مصالح : تماس بگیرید
 • رومالین هرمترمربع بدون مصالح : تماس بگیرید
 • کنیتکس پلاستیک هر مترمربع  با مصالح : تماس بگیرید
 • کنیتکس پلاستیک هر مترمربع  بدون مصالح : تماس بگیرید
 • کنیتکس روغنی هر مترمربع  با مصالح : تماس بگیرید
 • کنیتکس روغنی هر مترمربع  بدون مصالح : تماس بگیرید

6- اجرای نقاشی ساختمان با رنگ های حلال آب در نقاشی نما ساختمان

 • رنگ نما بتن شیمی با مصالح و اجرت : تماس بگیرید
 • رنگ نما بتن شیمی بدون مصالح : تماس بگیرید
 • رنگ نما حلال درآب هرمتر مربع با مصالح : تماس بگیرید

7- تعرفه نقاشی با رنگ های سیلر، کیلر و نیمه پلی استربه طوریکه تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد

 • رنگ آمیزی درب های چوبی ساده و سه لایه روکش دار هر متر مربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی درب های ساده چوبی هر متر مربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی درب های ابزار دار چوبی هر مترمربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی درب های چوبی شبکه دار هر متر مربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی درب های خورشیدی ابزار دار هر مترمربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی درب های منبت کاری شده با رنگ نیم پلی استر هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ تمام پلی استر ایستاده برای هر متر مربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی ابزار یا قرنیزهای چوبی(با استفاده از رنگ فوری) مترطول : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی چهار چوب های چوبی(با استفاده از رنگ فوری) مترطول : تماس بگیرید

8- تعرفه نقاشی با رنگ های سیلر، کیلر و نیمه پلی استر به طوریکه تهیه مصالح بر عهده کارفرما باشد

 • رنگ آمیزی درب های چوبی ساده و سه لایه روکش دار هر متر مربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی درب های ساده چوبی هر متر مربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی درب های ابزار دار چوبی هر مترمربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی درب های چوبی شبکه دار هر متر مربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی درب های خورشیدی ابزار دار هر مترمربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی درب های منبت کاری شده با رنگ نیم پلی استر هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ تمام پلی استر ایستاده برای هر متر مربع : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی ابزار یا قرنیزهای چوبی(با استفاده از رنگ فوری) هر مترطول : تماس بگیرید
 • رنگ آمیزی چهار چوب های چوبی(با استفاده از رنگ فوری) هر مترطول : تماس بگیرید

نقاشی ساختمان داتیکقیمت خدمات قابل ارائه در نقاشی ساختمان داتیک

در نقاشی ساختمان داتیک خدمات متفاوتی ارائه می شود که هر کدام بر مبنای معیارهای مختلف قیمت گذاری می شوند. در ادامه انواع خدمات قابل ارئه و قیمت های موجود را بیان می کنیم:

1- نقاشی ساختمان

قیمت کنیتکس در نقاشی نمای ساختمان

در خدمات نقاشی ساختمان داتیک، از رنگ هایی نظیر کنیتکس جهت رنگ آمیزی نمای ساختمان استفاده می شود. کنیتکس از دسته رنگ های مقاوم و ضد آب می باشد که برای رنگ آمیزی سطوحی مثل نمای ساختمان که در تماس مستقیم با شرایط جوی گوناگون است مناسب می باشد. قیمت اجرای کنیتکس، ابزارهای مورد استفاده در رنگ آمیزی نمای ساختمان، استفاده از داربست یا راپل، دستمز استادکاران، مساحت سطح نما و غیره از عواملی هستند که قیمت کنیتکس را تحت تأثیر می گذارند.در نقاشی داتیک برای اجرای کار نقاشی نمای ساختمان از قبیل کنیتکس و غیره ازطبقه سوم به بالا به ازای هر طبقه ۵ درصد به قیمت اضافه می شود.

قیمت نقاشی و رنگ آمیزی راه پله و مشاعات

اگر قصد دارید بدانید که برای نقاشی و رنگ آمیزی راه پله منزلتان چه مبلغی نیاز است، بهتر است ابعاد کلی راه پله را در یک قاب به تصویر بکشید. در نظر بگیرید که نقاشی راه پله همچون بخش های مختلف ساختمان، با توجه به المان های مختلفی قیمت گذاری می شود. ابتدا نوع راه پله را در نظر بگیرید، نقاشی راه پله های دو طرفه و سه طرفه قیمت مختلفی دارند چرا که در ابعاد و اندازه های راه پله در ساختمان های مختلف طراحی می شوند.در بسیاری از شرکت های نقاشی به ازای تعداد طبقات مبلغی به هزینه ی توافقی اضافه می شود و این می تواند شامل رنگ آمیزی پارکینگ و مشاعات نیز باشد. همچنین نوع رنگ انتخابی و مساحت سطوح، اینکه بخواهید دیوارها را نقاشی کنید و یا رنگ آمیزی سقف را هم به آن اضافه کنید، تعیین کننده قیمت نقاشی و رنگ آمیزی راه پله می باشد.

قیمت رنگ آمیزی جدول خیابان

هر ساله با نزدیک شدن به فصل بهار ایام نزدیک عیذ نوروز شاهد رنگ آمیزی جدول های خیابان هستیم. به هر حال جدول ها بخشی از نمای شهری محسوب می شوند که  معمولا با رنگ های روغنی رنگ آمیزی می شوند. رنگ های روغنی با توجه به قابلیت اجرا روی بلوکه های بتنی، قابلیت شستشو و ماندگاری بالا بهترین گزینه نسبت به سایر رنگ های قابل شستشو هستند. بهتر است بدانید که رنگ آمیزی جدول خیابان بصورت پروژه ای به پیمانکاران تحویل داده می شود بنابراین قیمت نقاشی جدول خیابان بر اساس مفاد قرادادی است که با پیمانکار بسته می شود.

قیمت اجرا و رنگ آمیزی کناف

امروزه بسیاری از ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری بجای ابزارهای گچی از سازه های جدید تری به اسم کناف استفاده می کنند. کناف تخته های گچی می باشد که در دو ظرف با یک لایه ضخیم شبیه مقوا پوشیده شده است. کناف های برای اینکه بتوانند شمایل دکوراتیو و هندسی در سقف ایجاد کنند باید در ابعاد و سایزهای مختلف در کنار هم قرار بگیرند و در صورت لزوم برش داده شوند. قطعا درزهایی در طرح نهایی دیده می شود که اگر بدرستی گرفته نشود نمی توان رنگ آمیزی مطلوبی را به نمایش گذاشت. نقاشی کناف از انواعی است که نیاز به مهارت و دقت بالا دارد. بتونه کاری و درزگیری دقیق بسیار در کیفیت نقاشی کناف و در نتیجه قیمت اجرای نقاشی کناف تأثیرگذار است.

قیمت نقاشی روی سقف

سقف اتاق ها و سالن های پذیرایی از جاهایی است که هر چند وقت یکبار نیاز به رنگ آمیزی دارد. در رنگ آمیزی سقف اکثر ساختمان های مسکونی از رنگ پلاستیک استفاده می شود و یا به تعبیر دیگر به دلیل قابلیت های رنگ پلاستیک، مناسب ترین گزینه برای نقاشی روی سقف می باشد. سرعت بالای اجرا و ارزان تر بودن نست به رنگ های روغنی از مزیت های رنگ پلاستیک می باشد. خدمات نقاشی داتیک با 35 درصد زیر قیمت اتحادیه نقاشان تهران ارائه و اجرای رنگ پلاستیک را تنها با مبلغ  متری 10.000 تومان انجام می دهند.

قیمت پتینه کاری

قبل از اینکه سراغ قیمت پتینه برویم بهتر است ابتدا با این هنر رنگ آمیزی بیشتر آشنا شویم. هنر پتینه کاری به همان میزان که سطوح مختلف را ارزشمند می کند کمی هم نسبت به سایر رنگ ها گران تر است اما برای اینکه معماری لوکس منزلتان را بیشتر در معرض دید بگذارید بهتر از این هنر پتینه کاری استفاده کنید. پتینه کاری در واقع هنر قدیمی کردن اشیاء به منظور لوکس نشان دادن دیوارها و سقف و وسایل منازل است. قیمت پتینه کاری با توجه به ابعاد دیوار، سقف و طرح مورد نظر تفاوت دارد و این طبق تعرفه های مصوب در اتحادیه نقاشان تهران به مبلغ 180.000 ریال می باشد.با توجه به تخفیفات خدمات نقاشی داتیک برای بهره گیری از این هنر زیبا بهتر است راجع به ابعاد و کیفیت رنگ مورد نظر و برآورد قیمت پتینه کاریبا استادکاران خدمات نقاشی داتیک تماس بگیرید.

قیمت اجرای مولتی کالر

رنگ های مولتی کالر از دسته رنگ های دکوراتیو بوده که پس از اجرا چندین رنگ را بصورت رگه هایی نشان می دهد. قابلیت چسبندگی و ضد آب بودن رنگ های مولتی کار باعث شده تا این رنگ بر سطوح مختلف فلزی، چوبی، سیمانی، کاشی و غیره قابل اجرا باشد. تنوع رنگ در اجرای مولتی کالر بسیار زیاد است بگونه ای که می توانید یک دکوراسیون جذاب در منزلتان را طراحی کنید. در رابطه با رنگ های مولتی کالر بهتر است بدانید که بری اجرای این رنگ از هیچگونه حلالی استفاده نمی شود بنابراین می توان قیمت اجرای مولتی کالر را تنها براساس قیمت رنگ و دستمزد استادکار برآورد کرد.

طبق تعرفه های مصوب سال 1397 در اتحادیه نقاشان تهران، قیمت اجرای مولتی کار با مصالح 150.000 ریال و بدون مصالح 100.000 ریال می باشد. با توجه به اینکه تیم خدمات نقاشی داتیک خدمات خود را 35 درصد زیر نرخ اتحادیه ارائه می دهد، برای تعیین قیمت نهایی با گروه نقاشی داتیک تماس بگیرید.

قیمت رنگ استخری

استخرها بخشی از خانه های ویلایی بزرگ است که نشانی از ساختمان های لاکچری است. استخرها به دلیل اینکه در تماس مستقیم با آب می باشند، رنگ مخصوص به خود را دارند بطوریکه که با مراجعه به رنگ فروشی ها فقط کافی است بگویید که رنگ استخری نیاز دارید. در رابطه با ترکیبات و کیفیت این رنگ بهتر است بدانید که بر پایه رزین های اکریلیک ترموپلاست ساخته شده اند که این باعث مقاومت بالای رنگ در برابر نفوذ آب و اشعه UV می شود که با چسبندگی بالا در رنگ آمیزی استخرهای شنا استفاده می شود.قیمت رنگ استخریطبق  تعرفه مصوب سال 1397 دراتحادیه نقاشان ساختمان بدین صورت می باشد:

1-رنگ استخری خورده با مصالح به کار رفته هر متر مربع : تماس بگیرید

2-رنگ استخری حلال در آب با مصالح هر متر مربع : تماس بگیرید

قیمت کفپوش اپوکسی

قیمت کفپوش اپوکسی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی تعیین می شوند. این می تواند بسته به موقعیت پروژه و استادکاران، مساحت کفپوش مورد نیاز، ضخامت رنگ آمیزی مورد نظر، کیفیت کفپوش اپوکسی، ماشین آلات و ابزارهای مورد استفاده و دستمزد استادکارن باشد. شرکت های مختلف نقاشی ساختمان با در نظر گرفتن شرایط مختلف رنگ آمیزی، قیمت کفپوش اپوکسی را تعیین می کنند.

تعرفه نقاشی ساختمان داتیک 35 درصد زیر قیمت اتحادیه

قطعا با این همه تنوعی که در جنس و کیفیت انواع رنگ ها وجود دارد، عوامل مختلفی در انتخاب رنگ برای نقاشی ساختمان دخیل می شوند. یکی از این عوامل قیمت نقاشی ساختمان می باشد که بر مبانای قیمت مصالح، نرخ رنگ، سطح زیر کار، مساحت کار و دستمزد استادکاران تعیین می شود. همانطور که می دانیم قیمت های بالا در بسیاری از رنگ ها مانع استفاده از آنها در نقاشی ساختمان می شود، بطوری که اغلب ترجیح می دهیم به جای استفاده از رنگ های جدید و لوکس با همان رنگ های معمولی نقاشی ساختمان را به پایان برسانیم. در همین راستا تیم نقاشی ساختمان داتیک با ارائه مناسب ترین قیمت نقاشی ساختمان، شرایطی را فراهم کرده تا بتوانید با یک چشم برهم زدن از خانه قدیمی به فضایی لوکس و لاکچری وارد شوید.

تعرفه مقاشی ساختمان در شرکت داتیک 35 درصد زیر قیمت مصوب در اتحادیه صنف نقاشان تهران می باشد. این کاهش قیمت به دلیل کاهش کیفیت نیست بلکه با کیفیت ترین ها را در قبال هزینه ای مناسب ارائه می کنند تا فضایی شایسته مردم ایران فراهم آورند. قیمت نقاشی ساختمان در شرکت نقاشی داتیک بر اساس اصول کاربردی در نرخ اتحادیه قابل تغییر است، بنابراین می توانید با در نظر گرفتن جزئیات نقاشی ساختمان با استادکاران تیم داتیک گفتگو و قیمت نقاشی ساختمان را تعیین کنید.

تعرفه نقاشی ساختمان در خدمات نقاشی داتیک

سطحی که می خواهیم رنگ آمیزی کنیم یکی از عوامل تعیین کننده در قیمت نقاشی ساختمان است، در این رابطه با دو گزینه روبرو هستیم، سطوح گچی که تا کنون هیچ رنگی نخورده اند و سطوحی که قبلا رنگ آمیزی شده و حال می خواهیم مجدد رنگ آمیزی کنیم. با توجه به در نظر گرفتن نرخ های مصوب در اتحادیه نقاشان تهران، تیم نقاشی داتیک با اعمال  تخفیفات ویژه قیمت نقاشی ساختمان از روی رنگ و گچ را به پایین حد ممکن رسانده، بطوریکه ارزان ترین لیست قیمت نقاشی ساختمان را به شرح زیر ارائه می دهد.

1- قیمت نقاشی ساختمان روی گچ

 • اجرای رنگ پلاستیک هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ اکریلیک هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ روغن هر متر مربع : تماس بگیرید

 2- قیمت نقاشی ساختمان روی رنگ

 • اجرای رنگ پلاستیک هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ اکریلیک هر متر مربع : تماس بگیرید
 • اجرای رنگ روغن هر متر مربع : تماس بگیرید

نکته: برای اطلاع از قیمت نقاشی ساختمان با استفاده از رنگ های بلکا، مولتی کالر، جوتن، پتینه کاری و کاغذ دیواری با گروه پشتیبانی خدمات نقاشی تهران پاینتر تماس بگیرید.

دستمزد استادکاران در نقاشی ساختمان داتیک

دستمزد استادکارانی که کارت عضویت انجمن صنفی و گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای دارند با استادکارانی که بر اساس آموزش های تجربی فعالیت می کنند و هیچگونه نشانی از عضویت در انجمن نقاشان را ندارند متفاوت است. استادکاران معمولا نقاشی ساختمان را بصورت پیمانکاری بر عهده می گیرند که شامل دستمزد شاگردها نیز می باشد. در خدمات نقاشی ساختمان داتیک دستمزد استادکاران بین 100 تا 250 هزار تومان است.

2- قیمت اجرا و نصب کاغذ دیواری

کاغذ دیواری مدت ها است که جای رنگ آمیزی دیوارها را گرفته و به عنوان نمایی لوکس در دکوراسیون خانه ها استفاده می شود. عوامل مختلفی در تعیین قیمت کاغذ دیواری مؤثر است، بنابراین زمانیکه قصد دارید دیوارهای اتاقتان را کاغذ دیواری کنید، برای برآورد هزینه بهتر است نگاهی به لیست پیشنهادی خدمات نقاشی داتیک داشته باشید. در سایت خدمات نقاشی داتیک انواع کاغذ دیواری ایرانی و خارجی با تنوع بالا و قیمت های مختلف وجود دارد که با کیفیت های بالا، قابلیت شستشو، طرح های لوکس و لاکچری، مناسب ترین قیمت ها را در اختیار شما می گذارند.

3- بازسازی ساختمان

بسیاریاز ساختمان ها بویژه بافت قدیمی شهر ها نیاز به باز سازی دارند، قطعا بازسازی بافت های فرسوده، رفع درز و ترک های دیوار برای زیباسازی نمای نقاشی زبیا قابل توجیه است. خدمات نقاشی ساختمان داتیک، اهمیت این موضوع را درک کرده و برای اجرای نقشه های جدید و مدرن در ساختمان و ارائه طرح های مورد نظر مشتری اعلام آمادگی می کند. قیمت بازسازی ساختمان بنا به توافق طرفین می باشد و شما می توانید با مراجعه به سایت نقاشی ساختمان داتیک و تماس با گروه پشتیبانی برای بازسازی و نقاشی ساختمان اقدام کنید.

4- تعمیرات ساختمان

با توجه به استقبال مشتری ها از خدمات جامع نقاشی ساختمان داتیک، سعی شده تا با بروز رسانی مهارت ها و بکارگیری خدمات وابسته در نقاشی ساختمان، یک بانک خدماتی را برای نو سازی ساختمان ها در اختیار بگذارد. تعمیرات ساختمان یکی دیگر از خدمات داتیک می باشد که برای نقاشی مطلوب و بصرفه به آن توجه می شود. طبعا اگر سقف های نم زده را قبل از نقاشی ساختمان برطرف نکنیم، تمام زحمات نقاشی سقف به هدر می رود. تیم حرفه ای نقاشی ساختمان داتیک تعمیرات ساختمان اعم از رفع نم زدگی های سقف و انجام گچ کاری های خورده ریزه در ساختمان را در جهت زیر سازی مناسب برای نقاشی انجام می دهد، هر چند که قیمت این خدمات توافقی است و باید با استادکاران این مجموعه در رابطه با میزان خرابی ها گفتگو کرد.

قیمت نقاشی ساختمان در تهران ، اصفهان ، شیراز

قیمت نقاشی ساختمان در شهر های مختلف متغییر است و این در کلانشهرهایی مثل تهران، اصفهان، شیراز بیشتر به چشم می خورد. در این کلانشهر قیمت نقاشی ساختمان برگرفته از نرخ های مصوب در اتحادیه نقاشان همان شهر م باشد که با در نظر گرفتن ساختمان های مختلف، ابعاد رنگ آمیزی، قیمت رنگ های مختلف در میزان دستمزد استادکاران تعیین می شود. طبعا نمی توان گفت که قیمت نقاشی ساختمان در تهران چند است یا دقیقا در شیراز چه مبلغی دریافت می شود به همین دلیل باید با مراجعه به شرکت های معتبر و یا از طریق سایت خدمات نقاشی ساختمان تهران پاینتراز نرخ های هر کدام برای نقاشی ساختمان، مطلع شوید.

شرکت داتیک عمران همواره مفتخر به ارائه بهترین قیمت نقاشی ساختمان همراه با استفاده از مصالح درجه یک و پیشنهادات ویژه میباشد که در بالا لیست قیمت نقاشی ساختمان  و پیشنهادات ویژه داتیک عمران را مشاهده می نمایید.

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید:

شمال 09906399627

جنوب 09906399627

شرق 09906399627

رحیمعلی قلی زاده

نقاش ساختمان در تهران

 

 

 

جست و جو

دسته بندی‌ها

تماس با ما

با ما تماس بگیرید و از مشاورین ما کمک بگیرید.
021-65955011
همه روزه 8-19

ما را دنبال کنید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش